A A A K K K
людям з порушенням зору
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Рогатинської міської ради

Нормативна база

Дата: 05.01.2023 09:41
Кількість переглядів: 30

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

 

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585 «Про встановлення тривалості здобуття повної загальної середньої освіти особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти» (у редакції від 28.10.2020). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2003-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF#Text
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти» (із змінами внесеними Постановою КМУ від 28.07.2021        № 769). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 779 «Про організацію навчання в закладах позашкільної освіти». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2019-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 129 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-2019-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1289 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1289-2020-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 765 «Про внесення змін до деяких постанов щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами». – Режим доступу: http://surl.li/arwws
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАКЛАДИ ОСВІТИ:

 • Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text
 • Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 768) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2003-%D0%BF#Text
 • Положення про спеціальну школу,  затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1132) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF#n10
 • Положення про навчально-реабілітаційний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1132) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF#n192

 

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ:

 

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту України від 28.09.2012 № 1/1-694 «Щодо ведення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-694736-12#Text
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту України від 25.09.2012 № 1/9-675  «Щодо посадових обов'язків асистента вчителя». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-675736-12#Text
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 № 1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-691729-18#Text
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 14.03.2019                       № 1/11-2635 «Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-694736-12#Text

 

2021 рік

 

 

 

2022 рік

Лист директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН від 09.09.2022 № 4/2373-22 “Про методичні рекомендації “Використання методів альтернативної та додаткової комунікації у закладах освіти”. - Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2022/09/14/List-4.2373-22-09.09.2022-Pro.metod.rekom.14.09.2022.pdf


« повернутися

Вхід для адміністратора